Hephaestus Slot

Hephaestus Slot 

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏบนรีล 5 สัญลักษณ์บนรีล 2, 3, 4 จะกลายเป็นและตั้งเครื่องหมายไปที่ตำแหน่ง เครื่องหมายมีอยู่แล้วจนกว่าจะจบเกมฟรี ตกสู่ป่า